Kwetsbare, complexe doelgroep

sociaal isolement en eenzaamheid in de wijk.

Oplossingen zoeken naar sociaal isolement en eenzaamheid in de wijk.

Deze groep mensen zit vaak in een sociaal isolement en zijn eenzaam. Samen met diverse woningbouwcooperaties kijken wij naar oplossingen waarvoor wij diverse methodieken gebruiken.