Partners

Met het project Men zag bijna alles verdiept Hanna van Mourik Broekman zich in de wereld van ex-gedetineerden. Middels hun verhaal gaat zij op zoek naar de vergevingsgezindheid, de vergeldingsdrang en het vooroordelend denken van onze maatschappij. Gedurende de Stormkamer wordt de grens tussen geobserveerde en observator verschoven en wordt het publiek onderdeel van de ontmoeting.

Een Stormkamer is een theatrale ontmoeting tussen individuen of groeperingen met een andere achtergrond. Middels theatrale constructies zoals een rechtszaak, spelshow of Facebook-ontmoeting worden verschillende percepties boven tafel gebracht. De Stormkamers worden geleid door Hanna en daarmee vormt haar persoonlijkheid en haar visie de instap voor een publiek. Gesprekken, gekaderd door middel van een theatrale constructie, worden afgewisseld met beelden of sketchachtige scènes van personages, beweging of tekst.

Door middel van het gebruik van de inzichten van Human Design begeleidt en coacht Marieke mensen die vragen hebben over hoe ze met zo min mogelijk weerstand door het leven kunnen gaan als zichzelf. Marieke heeft zich gespecialiseerd in coaching van mensen die in een burnout zitten (of dreigen te komen), mensen met PTSS of andere psychische vraagstukken en gezinnen met kinderen. Daarnaast heeft ze samen met Dave een boek geschreven over het leven in detentie en met name het leven daarna. Dit boek is verkrijgbaar op haar website

Al ruim 20 jaar is Jochem actief als allround jeugd-jongeren professional in het sociaal werk, veiligheid domein en het MBO onderwijs zowel in Nederland als in andere landen in Europa. Deze uniek combinatie maakt dat hij vanuit zijn visie, ervaring en netwerk snel kan schakelen tussen de verschillende werkvelden en niveaus (micro, meso, macro) vanuit een enthousiasme en gedrevenheid om voor jeugd-jongeren en hun ouders, professionals kansen te creëren. Dit doormiddel van creativiteit en scherp probleemoplossend vermogen behalen we altijd resultaat. Jochem bekleed de rol als projectleider, programma manager, trainer/gastdocent en adviseur bij organisaties, voor gemeenten en professionals in het sociale domein, veiligheid en onderwijs. Zijn specialiteiten zijn, presentie, netwerken, groepsdynamica, preventie, jeugdcriminaliteit & straatcultuur, verbindingsofficier, anti-racisme & discriminatie, pedagogiek, diversiteit en inclusie, en internationalisering/ studiereizen op maat (Palermo, Rome, Napoli, Bologna en Sevilla).