J.J.I

Trainen naar bewustwording

Categorieen

Wij hebben een aantal jaar met project Dapper ons ingezet voor de bewustwording van jongeren in de gevangenis

In diverse Jeugd inrichtingen verzorgden wij trainingen en voorlichtingen met betrekking tot preventie en bewustwording van de jongeren binnen deze instellingen.