Integrale veiligheid

Observeren, activeren en evalueren

Een adviserende rol

in de natuurlijke evolutie van het lokale bestuurlijke preventiebeleid. Hierin kijken we mee naar de verschillende aspecten van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg).